ראשי

בס"ד

גמר המעשה מה שהיה
ביום השביעי בחתונה
ואמר שלא יספרה
עד שיבוא המשיח במהרה.
משיח בן דוד יבוא
אז נצא כולנו מהמחבוא
וגר זאב עם כבש
ולא יהיה יותר כס.
אלא יהיה כסא שלם
אז נוכל להתרשם
אז ידלג כאיל פיסח
והמשיח אויבינו יכסח.
ובלע המוות לנצח
ולא יהיה יותר רצח
וכתתו חרבותם לאתים
וכולנו נגור בירושלים.
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו
ואז יפגוש איש את רעהו
אלה לחיי עולם
ואלה לחרפות לדראון עולם .
ייבנה בית המקדש
העולם יהיה חדש
אז יהיה בית למלכה
דבר אשר כל אחד חיכה .
וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים
אז יתביישו כולם באלים
ויידעו שיש רק אל אחד
שאוהב אותנו במיוחד .
בהיסח-הדעת המשיח בא
זה כתוב בברייתא
אחריי שמגאולה נתייאש
אז ידליק בנו אש.
משיח בן דוד נשמת משה
הדבר בכלל הוא לא קשה
שיבוא במהרה בימינו
כמו שכתוב בתורתינו.
מחכים לו מאוד מאוד
אני אמא אחות ודוד
ושכולנו באמת נזכה
לשמוע את גמר המעשה.

גמר המעשה